Inteligentný verzus klasika.
 

Zabudnite na zastaralú klasiku a pozerajte sa dopredu.

 

Čo vám ponúka "klasika"?

  Na všetko tlačidlá

  V klasike - neprehľadné množstvo tlačidiel "na všetko".

 • Viac...

  Na všetko tlačidlá

  V klasike - potrebujete na každý úkon jedno tlačidlo - na každé svetlo, na každú žalúziu, na každý ventilátor, bránu, čerpadlo... V dome sa hromadí množstvo tlačidiel a domáci strácajú prehľad, ktorým čo ovládať. Každé svetlo či žalúziu je potrebné po jednom zapínať či vypínať, čo pri väčšom množstve zariadení je zdĺhavé.

  V inteligentnom dome - možno jedným tlačidlom ovládať celé skupiny žalúzií, alebo ním spínať rôzne svetelné scény...

 • Oddelené zariadenia

  V klasike - zariadenia o sebe "nevedia", nespolupracujú.

 • Viac...

  Množstvo nespolupracujúcich zariadení

  V klasike - v dome je množstvo rôznych technológií a zariadení, ktoré fungujú každé samostatne, nevediac o sebe navzájom a teda nespolupracujúc. Užívateľ potrebuje pre každé zariadenie samostatné ovládanie a rozhranie (napr. rozhranie pre ovládanie cez mobil či PC).

  V inteligentnom dome - sú technológie navzájom prepojené jedným systémom - vykurovanie spolupracuje so žalúziami či rekuperáciou, osvetlenie so žalúziami, alarm so všetkými zariadeniami v dome... Všetko ovládateľné len jedným rozhraním.

 • Už žiadne zmeny

  V klasike - do budúcna už nič v dome nezmeníte.

 • Viac...

  Žiadne zmeny do budúcna

  V klasike - tak ako je v dome všetko nainštalované pri stavbe domu, tak to aj ostane do budúcna, žiadne zmeny nie je možné urobiť.

  V inteligentnom dome - možno neustále variabilne meniť funckie tlačidiel či jednotlivých zariadení. Dnes slúži izba deťom a zajtra starým rodičom s inými nárokmi - zmeny sú len otázkou preprogramovania.

 • Dom bez kontroly

  V klasike - ak ste mimo domu nemáte žiadnu kontrolu.

 • Viac...

  Dom bez kontroly

  V klasike - ak ste mimo domu, nemáte prehľad, čo sa v ňom deje. Nemôžte si prestaviť kúrenie pred návratom z lyžovačky, ani otvoriť garážovú bránu susedovi, aby si požičal pílu...

  V inteligentnom dome - máte vždy prehľad o svojom dome. Či už cez mobil alebo cez PC si môžte skontrolovať kúrenie, svetlá či otvorené okná... A pri nečakaných návratoch z dovolenky zmeniť režim domu z úsporného na automatický tak, aby vás čakal príjemne vyhriaty dom.

 • Elektrosmog 24 hodín

  V klasike - rozvody 24h pod prúdom neustále výrabáju elektrosmog.

 • Viac...

  Elektrosmog 24 hodín

  V klasike - elektrické rozvody (káble) sú 24 hodín pod prúdom, či je koncové zariadenie zapnuté alebo nie. T.j. ak je napríklad svietidlo vypnuté, v jeho prívodnom kábly je stále napätie a vytvára sa tak po celej jeho dĺžke v dome elektromagnetický smog.

  V inteligentom dome - všetky zariadenia sú ovládané z rozvádzača, a tak káblové rozvody k zariadeniam, ktoré sa práve nepoužívajú, sú vypnuté už v rozvádzači. Znamená to, že je maximálne eliminovaná tvorba škodlivého elektromagnetického žiarenia v dome a to najmä v noci počas spánku.

Inteligentný dom už nie je sci-fi, ale súčasnosť ! 

Dnešná moderná doba si vyžaduje moderné riešenia!

Pri výstavbe budov sa s ohľadom na ekológiu prostredia čoraz väčšmi dbá na úspornosť ich prevádzky a efektivitu využívania energií. Preto je zavádzanie nových technológií, ktoré tomu napomôžu namieste. V domoch sú čoraz častejšie zariadenia na ovládanie tepelného čerpadla, vykurovania či chladenia. Do technickej miestnosti pribúdajú jednotky rekuperácie a zavlažovacie systémy. Úprava vody a bazénová technika.

 

To všetko by malo uľahčovať život a poskytnúť určitý štandard komfortu. Avšak je tomu tak? Nestávame sa nakoniec "otrokmi" vymožeností, ktoré máme v dome?

Večer pred futbalom v TV pobehujeme po obývačke a hľadáme diaľkový ovládač od TV? Potom od satelitu, potom od svetiel či žalúzií?... Pri odchode na dovolenku nastáva panika či sme to a tamto vypli, a či sme to a ono prepli do úsporného režimu?... Máme doma množstvo technológií na riadenie čohokoľvek. Na všetko potrebujeme osobité ovládače a rozhrania ovládania...

 

Ale bohužiaľ fungujú len každá samostatne! Nič s ničím nespolupracuje. Jedno zariadenie nevie, čo robí iné zariadenie. Žiadna technológia sa neprispôsobuje okamžitým vplyvom a podmienkam. 

Domintell však predstavuje inú úroveň moderného a efektívneho bývania!

 
Domintell
(html)
Možnosti
(html)
Realizácie
(avi)