So všetkým Vám pomôžeme.
 

Máme pre Vás balíček služieb s ktorými inštaláciu zvládnete zrealizovať aj svojpomocne.

Od návrhu až po naprogramovanie. Stačí si vybrať podľa toho s čím potrebujete pomôcť.

 

Ako teda začať? Je to jednoduché. Osloviť nás.

  Analýza

  Analýza Vašich predstáv o IQ dome a možností integrácie Vami vybraných technológií do systému.

 • Viac...

  Analýza požiadaviek a potrieb investora.

  Analýzou Vašich predstáv, čo chcete ovládať a riadiť vo Vašom inteligentnom dome dosiahneme základné technické riešenie, ktoré zabezpečí Vami požadovaný výsledok. Avšak neznalosťou technického riešenia investori majú často požiadavky, ktoré sú neefektívne. Napr. jedno či dve stmievané svetlá, pričom stmievač dokáže riadiť 8 obvodov. Takýchto príkladov je mnoho, a tak sa snažíme tieto záležitosti stavebníkovi v ďalšom kroku pri konzultáciách vysvetliť.

  Kontaktujte nás
 • Konzultácia

  Konzultáciami Vám vysvetlíme ako sme technicky vyriešili jednotlivé požiadavky.

 • Viac...

  Konzultácia a doladenie celkového riešenia

  Konzultácie s Vami nám umožnia základné riešenie optimalizovať. Budeme schopní Vám poradiť aj iné riešenia, prípadne doplniť funkcie, ktoré budú prínosom pre celkový výsledok s minimálnymi nákladmi, alebo naopak ubrať, ak by vynaložené financie len minimálne zvýšili úžitkovú hodnotu celého domu.

  Kontaktujte nás
 • Špecifikácia

  Vyberieme optimálnu zostavu potrebného hardvéru, ktorým dosiahneme splnenie Vašich požiadaviek.

 • Viac...

  Špecifikácia zostavy potrebného hardvéru, výber dizajnov

  Po prekonzultovaní technického riešenia a odsúhlasení rozsahu automatizácie a po zadefinovaní zariadení, ktoré budeme riadiť a ovládať sme Vám schopní presne vyšpecifikovať potrebný hardvér. Jeho nasadenie zabezpečí bezproblémový chod Vášho domu presne podľa Vašich potrieb a požiadaviek. Vždy garantujeme konečný výsledok diela. Či už pôjde o svojpomocnú realizáciu inštalácie, alebo inštalácie "na kľúč".

  Kontaktujte nás
 • Ponuka

  Naša ponuka je vždy prehľadná, položková. Zákazník vždy vie koľko a za čo platí.

 • Viac...

  Vypracovanie ponuky

  Po presnom vyšpecifikovaní hardvéru a ostatných technických prostriedkov sme Vám schopní spracovať cenovú ponuku ušitú presne na Váš dom. Ponuka bude zrozumiteľná, položková s presne vyšpecifikovaným a opísaným potrebným hardvérom, prípadne službami, ktoré budete požadovať. Za ponukou si vždy stojíme a nijako ju dodatočne nenavyšujeme. Ponuka bude odzrkadľovať presne zadefinované a dohodnuté funkcie, rozsah automatizácie a všetko, čo bolo v skorších krokoch dohodnuté. Zmenu ceny dodávok či diela môže vyvolať jedine a výlučne požiadavka investora na nejaké ďalšie doplnenie či rozšírenie systému.

  Kontaktujte nás
 • Rozhodnutie

  Táto fáza zvykne byť pre investorov najťažšia. Obzvlášť ak vyberá z viacerých ponúk.

 • Viac...

  Rozhodnutie investora o rozsahu svojej objednávky

  V tomto kroku má investor dostatočné informácie o technickom riešení systému, o úrovni automatizácie a ovládania, o navrhnutých dizajnoch ovládačov, o službách a dodávkach, ktoré by v jeho prípade prichádzali do úvahy... Má prehľad o cene hardvéru a našich služieb. Má možnosť výberu z tejto palety a rozhodnúť sa. Na trhu je samozrejme viacero systémov a každý o tom svojom tvrdí že je najlepší, alebo najlacnejší. Nedajte sa oklamať neprehľadnými ponukami, kde Vám nebude jasné, čo zahŕňa konečná cena. Často ich neseriózne firmy takto formulujú so slovami "máte tam všetko". Pričasto sa stáva, že si nvestori porovnávajú ponuky, ktoré sú neporovnateľné či už technickým riešením, funkciami, rozsahom.

  Kontaktujte nás

Svojpomocná realizácia

Sme otvorení aj takýmto riešeniam a sme pripravení Vám s tým pomôcť podľa Vašich potrieb a možností. Mnoho realizácií sme takto podporili. Či už vypracovaním projektovej dokumentácie rozvodov, alebo projektu rozvádzačov. Mnohí si u nás objednali už hotový rozvádzač na mieru a svojpomocne si urobili len kabeláž a zapojenie rozvádzača. Niektorí využili aj našu službu autorského dozoru spočívajúcu v skontrolovaní kabeláží pred omietnutím. Tí šikovnejší z Vás si s našou technickou podporou hravo zvládli nainštalovať rozvody aj kompletne celý systém, my sme už len systém nakoniec naprogramovali. No a poniektorí zvládli sami aj to. Ponúkame komplexné služby alebo ich ľubovoľnú kombináciu. Od návrhu systému, cez projekty až po spustenie do prevádzky a ešte navyše k tomu obhliadky, konzultácie, technickú podporu, školenia... Stačí si vybrať.


Práve pre samoinštalácie sme ako jediní na trhu zaviedli jednoduché, rýchle a pohodlné riešenie - IQ sety Domintell a IQ rozvádzače Domintell, ktoré stačí už iba pripojiť ku rozvodom !

 

Môžete si u nás objednať stavebnicu - IQ set EASY.

Obsahuje základný hardvér a môže byť doplnený a upravený na mieru. Dostanete ho naprogramovaný
s podrobným návodom a vo zvýhodnenej cene !

IQ Set EASY
(pdf)

Môžete si u nás objednať už hotový IQ rozvádzač.

A to buď z ponuky, alebo upravený na mieru. Dostanete ho už naprogramovaný s podrobným návodom. A navyše vo zvýhodnenej cene !

IQ Rozvádzače
(pdf)