So všetkým Vám pomôžeme.
 

Máme balíček služieb pre tých, ktorí si chcú inštaláciu realizovať svojpomocne.

Uspokojíme ale aj najnáročnejších klientov, ktorí majú záujem o komplexnú dodávku "na kľúč".

 

Neváhajte sa na nás obrátiť.

  Analýza

  Analýza Vašich predstáv o IQ dome a možností integrácie Vami vybraných technológií do systému.

 • Viac...

  Analýza požiadaviek a potrieb investora.

  Analýzou Vašich predstáv, čo chcete ovládať a riadiť vo Vašom inteligentnom dome dosiahneme základné technické riešenie, ktoré zabezpečí Vami požadovaný výsledok. Avšak neznalosťou technického riešenia investori majú často požiadavky, ktoré sú neefektívne. Napr. jedno či dve stmievané svetlá, pričom stmievač dokáže riadiť 8 obvodov. Takýchto príkladov je mnoho, a tak sa snažíme tieto záležitosti stavebníkovi v ďalšom kroku pri konzultáciách vysvetliť.

  Kontaktujte nás
 • Konzultácia

  Konzultáciami Vám vysvetlíme ako sme technicky vyriešili jednotlivé požiadavky.

 • Viac...

  Konzultácia a doladenie celkového riešenia

  Konzultácie s Vami nám umožnia základné riešenie optimalizovať. Budeme schopní Vám poradiť aj iné riešenia, prípadne doplniť funkcie, ktoré budú prínosom pre celkový výsledok s minimálnymi nákladmi, alebo naopak ubrať, ak by vynaložené financie len minimálne zvýšili úžitkovú hodnotu celého domu.

  Kontaktujte nás
 • Špecifikácia

  Vyberieme optimálnu zostavu potrebného hardvéru, ktorým dosiahneme splnenie Vašich požiadaviek.

 • Viac...

  Špecifikácia zostavy potrebného hardvéru, výber dizajnov

  Po prekonzultovaní technického riešenia a odsúhlasení rozsahu automatizácie a po zadefinovaní zariadení, ktoré budeme riadiť a ovládať sme Vám schopní presne vyšpecifikovať potrebný hardvér. Jeho nasadenie zabezpečí bezproblémový chod Vášho domu presne podľa Vašich potrieb a požiadaviek. Vždy garantujeme konečný výsledok diela. Či už pôjde o svojpomocnú realizáciu inštalácie, alebo inštalácie "na kľúč".

  Kontaktujte nás
 • Ponuka

  Naša ponuka je vždy prehľadná, položková. Zákazník vždy vie koľko a za čo platí.

 • Viac...

  Vypracovanie ponuky

  Po presnom vyšpecifikovaní hardvéru a ostatných technických prostriedkov sme Vám schopní spracovať cenovú ponuku ušitú presne na Váš dom. Ponuka bude zrozumiteľná, položková s presne vyšpecifikovaným a opísaným potrebným hardvérom, prípadne službami, ktoré budete požadovať. Za ponukou si vždy stojíme a nijako ju dodatočne nenavyšujeme. Ponuka bude odzrkadľovať presne zadefinované a dohodnuté funkcie, rozsah automatizácie a všetko, čo bolo v skorších krokoch dohodnuté. Zmenu ceny dodávok či diela môže vyvolať jedine a výlučne požiadavka investora na nejaké ďalšie doplnenie či rozšírenie systému.

  Kontaktujte nás
 • Rozhodnutie

  Táto fáza zvykne byť pre investorov najťažšia. Obzvlášť ak vyberá z viacerých ponúk.

 • Viac...

  Rozhodnutie investora o rozsahu svojej objednávky

  V tomto kroku má investor dostatočné informácie o technickom riešení systému, o úrovni automatizácie a ovládania, o navrhnutých dizajnoch ovládačov, o službách a dodávkach, ktoré by v jeho prípade prichádzali do úvahy... Má prehľad o cene hardvéru a našich služieb. Má možnosť výberu z tejto palety a rozhodnúť sa. Na trhu je samozrejme viacero systémov a každý o tom svojom tvrdí že je najlepší, alebo najlacnejší. Nedajte sa oklamať neprehľadnými ponukami, kde Vám nebude jasné, čo zahŕňa konečná cena. Často ich neseriózne firmy takto formulujú so slovami "máte tam všetko". Pričasto sa stáva, že si investori porovnávajú technicky neporovnateľné ponuky, či už funkciami, rozsahom.

  Kontaktujte nás

Svojpomocná realizácia

Sme si vedomí že nie každý stavebník má neobmedzený rozpočet, a tak mnohí z Vás sa do realizácie inteligentnej elektroinštalácie púšťajú "svojpomocne". Oceňujeme ich odvahu a podporujeme aj takúto formu. Sme otvorení aj takýmto riešeniam a sme pripravení Vám s tým pomôcť podľa Vašich potrieb a možností.

 

Viac
(html)

Realizácia "na kľúč"

Pre stavebníkov, ktorí nemajú čas venovať sa detailom a každej drobnosti na stavbe a pre klientov s náročnými požiadavkami na systém, komplexnosť riešenia a s dôrazom na dizajn ponúkame individuálne riešenia "na kľúč". Prekonzultujeme Vaše požiadavky a predstavy, zrealizujeme inteligentnú elektroinštaláciu od projektu až po uvedenie do prevádzky.

 

Viac
(html)